Skill Sem 3

Go down

Skill Sem 3 Empty Skill Sem 3

Post  telecom1988 on Mon Jul 06, 2009 7:54 pm


Skill Sem 3 Pl5wfizjq31v9ywnz6e


Topo bài skill sem 3

Yêu cầu: 1. Cấu hình mạng wan sử dụng dải địa chỉ 172.168.28.0/24, ip classful làm trên Packet tracer

2. Yêu cầu chung:
+ Hostname như trong topo.
+ Pass: enable, vty, console= cisco
+ Banner
+ Description


3. Đối với R1, R2
+ sử dụng OSPF or EIGRP
+ thực hiện inter vlan (router-on-stick) trên int fa0/0 của R1

4. Nhóm SW 1 - 2
+ cấu hình SW1 làm vtp sever, SW2 làm vtp client với các thông số như sau: domain = netpro, pass = cisco.
+ tạo 2 vlan 2 (name Red) và vlan 3 (name Blue)
+ cấu hình sử dụng vlan 1 làm vlan quản lý, gán địa chỉ quản lý trên cả Sw1 và Sw2

5. Nhóm SW 3 - 4 - 5
+ Sw 1 làm root bridge
+ Fa0/1 trên Sw 4 là non - designed port.


Phân tích:
Cấu hình các thiết bị theo yêu cầu chung như bình thường, bài lab này chỉ tập trung vào yêu cầu 4 và 5.

1. Yêu cầu 4.
- các cấu hình cho ý số 3 trong yêu cầu này phụ thuộc vào tùy chọn encapsulation mà bạn sử dụng.
Nếu bạn sử dụng ISL thì trên fa0/0 của R1, bạn phải tạo đủ 3 sub-interface cho vlan 1, 2, 3 do các frame của Vlan 1 cũng được tagged.
Nếu bạn sử dụng dot1Q thì trên fa0/0 của R1 chỉ cần tạo 2 sub-interface cho vlan 2, 3 ; gate way của vlan 1 được gán luôn cho interface vật lý này, do các frame của vlan 1 untagged.
Minh họa cho trường hợp 2:
!
int fa0/0 !
no sh
!
ip add ip-vlan1 subnet
!
int fa0/0.2
!
enc do 2
!
ip add ip-vlan2 subnet

.... Ở mặc định trong packet tracer, tất cả các trunk link khi được enable trên switch đều sử dụng dot1Q.
Sau đó bạn thêm các ip quản lý của vlan 1 trên lần lượt các Switch 1 và 2.

2. Yêu cầu 5
- ý 1 : Sw3 làm root bridge --> các port của nó đều là designed, port fa0/2 (Sw4) và fa0/1 (Sw5) sẽ làm root port

- ý 2 : cầu cổng fa0/1 của Sw 4 ở trạng thái non - designed ==> fa0/2 (Sw5) phải là designed port. Do cost từ fa0/2 (sw5) và fa0/1 (sw4) đến root bridge là như nhau nên ta chỉ có thể giá trị BID của switch 5 sao cho nhỏ hơn switch 4 ==> set luôn nó làm root secondary Bạn cũng có thể thay đổi địa chỉ MAC cổng fa0/2 (sw5) sao cho nhỏ hơn của fa0/1 (sw4), tính = calculator.

--------------------------


Last edited by telecom1988 on Mon Jul 27, 2009 8:19 pm; edited 1 time in total
telecom1988
telecom1988
Admin

Posts : 317
Join date : 2009-04-08
Age : 32
Location : 144 Xuan Thuy - Cau Giay - Ha Noi

http://banks.forum.st

Back to top Go down

Skill Sem 3 Empty Re: Skill Sem 3

Post  telecom1988 on Sat Jul 18, 2009 9:58 pm

telecom1988
telecom1988
Admin

Posts : 317
Join date : 2009-04-08
Age : 32
Location : 144 Xuan Thuy - Cau Giay - Ha Noi

http://banks.forum.st

Back to top Go down

Skill Sem 3 Empty Re: Skill Sem 3

Post  telecom1988 on Mon Jul 27, 2009 8:23 pm

Skill Sem 3 Lvbd07iuhkyb1sn9ceo
telecom1988
telecom1988
Admin

Posts : 317
Join date : 2009-04-08
Age : 32
Location : 144 Xuan Thuy - Cau Giay - Ha Noi

http://banks.forum.st

Back to top Go down

Skill Sem 3 Empty Re: Skill Sem 3

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum