Redistribute RIP and EIGRP

Go down

Redistribute RIP and EIGRP Empty Redistribute RIP and EIGRP

Post  telecom1988 on Sat May 09, 2009 3:46 pm

Redistribute RIP and EIGRP Redistributeve3


1. Router R2 và các Router khác phía RB (nếu có) dùng Protocol EIGRP
2. Router R3 và các Router khác phía RC (nếu có) dùng Protocol RIP_V2
3. Router R1 sẽ đóng vai trò chuyển tiếp giữa hai protocol.

Cấu hình Routing tại R2:

R2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#router eigrp 10
R2(config-router)#no auto-summary
R2(config-router)#network 172.16.0.0
R2(config-router)#network 192.168.1.0
R2(config-router)#end
R2#

Cấu hình Routing tại R3:

R3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R3(config)#router rip
R3(config-router)#version 2
R3(config-router)#no auto-summary
R3(config-router)#network 172.17.0.0
R3(config-router)#network 192.168.1.0
R3(config-router)#end
R3#


Cấu hình Routing tại R1:
RA sẽ phải dùng cả hai loại routing prootocol RIP_V2 và EIGRP


R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#router rip
R1(config-router)#version 2
R1(config-router)#no auto-summary
R1(config-router)#network 172.17.0.0
R1(config-router)#end
R1#
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#router eigrp 10
R1(config-router)#no auto-summary
R1(config-router)#net 172.16.0.0
R(config-router)#end
R1#

Bây giờ ta cùng kiểm tra kết quả:

R1#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C 172.17.0.0/16 is directly connected, Serial0/2/0
C 172.16.0.0/16 is directly connected, Serial0/1/0
192.168.1.0/28 is subnetted, 4 subnets
D 192.168.1.64 [90/2297856] via 172.16.0.2, 00:00:03, Serial0/1/0
D 192.168.1.80 [90/2297856] via 172.16.0.2, 00:00:03, Serial0/1/0
R 192.168.1.128 [120/1] via 172.17.0.2, 00:00:15, Serial0/2/0
R 192.168.1.144 [120/1] via 172.17.0.2, 00:00:15, Serial0/2/0
R1#

R2#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C 172.16.0.0/16 is directly connected, Serial0
192.168.1.0/28 is subnetted, 2 subnets
C 192.168.1.64 is directly connected, Loopback1
C 192.168.1.80 is directly connected, Loopback2
R2#


R3#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C 172.17.0.0/16 is directly connected, Serial1
192.168.1.0/28 is subnetted, 2 subnets
C 192.168.1.128 is directly connected, Loopback1
C 192.168.1.144 is directly connected, Loopback2
R3#

Kết quả là R1 học đủ các subnets từ R2 theo protocol EIGRP, các subnets từ R3 theo protocol RIP_V2

Tuy nhiên R2 và R3 không học được bất cứ subnet nào.

Để R2 học được các subnets từ R3 và ngược lại, ta phải cấu hình để yêu cầu R1 phân phối các subnets từ protocol RIP_V2 qua EIGRP và ngược lại. Quá trìng này được gọi là REDISTRIBUTE

Cấu hình REDISTRIBUTE tại R1:

R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#router rip
R1(config-router)#redistribute eigrp 10 metric 5
R1(config-router)#end
R1#

Việc làm này sẽ yêu cầu R1 gửi các subnets từ EIGRP vào RIP, tuy nhiên cách tính metric của hai protocol này hoàn toàn khác nhau. Metric của RIP tính từ các số 1 đến 15, maximum=16 còn metric của EIGRP lại tính băng công thức dựa vào BANDWIDTH và DELAY và có đến 32 bit = 4,29 tỷ... Do đó các subnets từ EIGRP khi được gửi vào RIP phải gán metric theo kiểu RIP. Trường hợp này = 5

Kiểm tra tại R3
R3#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C 172.17.0.0/16 is directly connected, Serial1
R 172.16.0.0/16 [120/5] via 172.17.0.1, 00:00:07, Serial1
192.168.1.0/28 is subnetted, 4 subnets
R 192.168.1.64 [120/5] via 172.17.0.1, 00:00:07, Serial1
R 192.168.1.80 [120/5] via 172.17.0.1, 00:00:07, Serial1
C 192.168.1.128 is directly connected, Loopback1
C 192.168.1.144 is directly connected, Loopback2
R3#

Các subnets của RC học được đều có metric = 5

Tất nhiên ta phải làm chiều ngược lại cho protocol EIGRP

R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#router eigrp 10
R1(config-router)#redistribute rip metric 1544 2000 255 1 1500
R1(config-router)#end
R1#

Kiểm tra tại R2

R2#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

D EX 172.17.0.0/16 [170/2681856] via 172.16.0.1, 00:00:10, Serial0
C 172.16.0.0/16 is directly connected, Serial0
192.168.1.0/28 is subnetted, 4 subnets
C 192.168.1.64 is directly connected, Loopback1
C 192.168.1.80 is directly connected, Loopback2
D EX 192.168.1.128 [170/2681856] via 172.16.0.1, 00:00:11, Serial0
D EX 192.168.1.144 [170/2681856] via 172.16.0.1, 00:00:11, Serial0
R2#
R2 học được các subnets từ phia R3. Các subnets này có dấu hiệu EX (EIGRP external).
telecom1988
telecom1988
Admin

Posts : 317
Join date : 2009-04-08
Age : 31
Location : 144 Xuan Thuy - Cau Giay - Ha Noi

http://banks.forum.st

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum